دریای کربن مذاب کشف شد

 

زمین شناسان در عمق ۲۵۰کیلومتری زمین دریاچه ای از کربن مذاب کشف کرده اند. آنها براساس یافته های این تحقیق تخمین می زنند ۱۰۰هزار میلیارد متریک تن دی اکسید کربن در اعماق زمین وجود دارد

جبه زمین ترکیب بسیار پیچده ای دارد. به طوریکه دانشمندان معتقدند حدود ۹۰درصد کربن موجود در زمین در اعماق این سیاره نهفته است. از سوی دیگر تحقیقات جدید نشان می دهد احتمالا  میزان کربن موجود در زمین بیشتر از مقادیری است که دانشمندان قبلا پیش بینی کرده اند.

به هرحال در تحقیق جدید، زمین شناسان دانشگاه رویال هالووی لندن  با استفاده از حسگرهای  سیسمیک (دستگاه هایی برای اندازه گیری لرزش ها که نشان می دهد چه موادی در اعماق زمین هستند) سعی کردند میزان کربن مذاب در منطقه ای به مساحت ۱.۸میلیون کیلومتر مربع از زمین را اندازه گیری کنند.

آنها هنگام تحقیق در منطقه مذکور،  متوجه شدند در عمق ۲۵۰کیلومتری زمین در غرب آمریکا دریاچه عظیمی از کربن مذاب وجود دارد. این کشف نشان داد میزان کربن موجود در زمین بسیار بیشتر از میزان پیش بینی شده، است.

محققان با تعمیم یافته های خود سعی کردند میزان احتمالی کربن موجود در تمام کره زمین را تخمین بزنند. آنها به این نتیجه رسیدند که احتمالا ۱۰۰هزار متریک تن دی اکسید کربن در جبه بالایی زمین وجود دارد که به تدریج از طریق فوران های آتش فشانی به سطح زمین می رسد.

هیرماجومدر رهبر این تحقیق می گوید: ۱۰۰هزار میلیارد متریک تن  واقعا مقدار زیادی کربن است. این ذخایر عظیم نشاندهنده نقش اعماق زمین در چرخه کربن جهانی است

منبع : علم دیلی