شکاف بزرگ در یک کوه‌ یخ قطب جنوب

 

کوه یخ «لارسون-سی» حدود ۵۰۰۰ کیلومتر مربع وسعت دارد. شکاف در این کوه یخ بزرگ در قطب جنوب در ماه دسامبر افزایش یافته و در حال حاضر فقط حدود ۲۰ کیلومتر از آن به توده یخ قطبی متصل است و احتمال جدا شدن آن در آینده نزدیک می‌رود

 

 

 

 

منبع : خبرآنلاین