ساختار میکروسکوپی استخوان

 

در استخوان چند نوع سلول زنده وجود دارد که وظیفه آنها مدیریت ماده بین استخوانی یا ماتریکس است.

 

سلول های تشکیل دهنده استخوان عبارتند از:

  • استئوبلاست ها Osteoblast : اینها سلول های چند هسته ای هستند. استئوبلاست ها ماده پروتئینی از جنس کلاژن Collagen را میسازند که به آن استئوئید Osteoid میگویند. سپس مواد معدنی بر روی استئوئید سوار شده و ماتریکس را میسازد. استئوبلاست ها همچنین هورمون هایی از خود ترشح میکنند که از طریق آنها میتوانند با سلول های دیگر و با بافت های دیگر بدن ارتباط برقرار کنند و بر روی آنها تاثیر بگذارند
  • استئوکلاست ها Osteoclast : استئوکلاست ها سلول ها چند هسته ای هستند که مسئول جذب استخوان هستند. اینها سلول های استخوان خوار هستند. این سلول ها ماتریکس را جذب میکنند. سپس استخوان جدید به توسط استئوبلاست جایگزین میشود. استئوکلاست ها مانند رفتگر هایی هستند که مرتبا قسمت های معیوب از ماتریکس را برداشت میکنند تا قسمت هایی نو و سالم جایگزین آن شود

 

  •  استئوسیت ها Osteocyte : استئوسیت های از استئوبلاست ها درست میشوند. این سلول ها مسئول حفظ و نگهداری بافت استخوانی هستند.

 

 

طرز قرار گرفتن و ساختمان ماده بین استخوانی نظم خاصی داشته بطوریکه املاح معدنی آن به شکل تیغه های مدور متحد المرکزی در کنار هم قرار دارند. به این تیغه ها لاملا Lamella میگویند. در مرکز این دوایر متحد المرکز تیغه ای شکل، کانال توخالی وجود دارد که حاوی عروق و اعصاب است. به این کانال یا مجراT کانال هاورس Haversian canal میگویند. یک مجرای هاورس و ۶-۵ تیغه استخوانی دایره ای که دور آنرا گرفته اند یک ساختمان ظریف را درست میکند که به آن سیستم هاورسی Haversian system میگویند.

 

عروقی که در کانال هاورس سیر میکنند وظیفه تغذیه سلول های استخوانی یا استئوسیت ها را به عهده دارند. هر سلول استخوانی در یک محفظه کوچک به نام لاکونا Lacuna قرار دارد. لاکونا ها از طریق مجاری باریکی به کانال هاورسی متصل هستند و از آن طریق اکسیژن و مواد غذایی را به استئوسیت ها میرسانند. فاصله لاکوناها تا کانال هاورس از یک دهم میلیمتر کمتر است.

بافت استخوانی بدن از لحاظ آرایش قرار گرفتن تیغه های استخوانی و تراکم استخوانی به دو دسته تقسیم میشوند

استخوان های کورتیکال Cortical bone

استخوان کورتیکال لایه بیرونی استخوان های بدن را درست میکنند. این لایه ظاهر سفید و صاف و یکدست و محکمی به استخوان میدهد. استخوان کورتیکال یا سخت Compact bone تخلخل کمی دارد. میزان این تخلخل در حد ۳۰-۵ درصد است. حدود ۸۰ درصد کل وزن اسکلت بدن را استخوان های کورتیکال تشکیل میدهند.

 

در این استخوان ها سیستم های هاورسی بصورت متراکم و فشرده ای در کنار یکدیگر قرار میگیرند. این استخوان ها بسیار سخت و محکم هستند و در تصویر رادیولوژی به رنگ سفیدتری دیده میشوند.

 

استخوان های اسفنجی Cancellous bone

به آنها استخوان های ترابکولار Trabecular bone هم میگویند.  قسمت داخلی استخوان ها از جنس بافت استخوان اسفنجی یا کنسلوس است. استخوان کنسلوس بسیار متخلخل است.  در این استخوان ها سیستم هاورسی وجود ندارد. شکل میکروسکوپی استخوان اسفنجی بصورت تیغه هایی است که بصورت سه بعدی در کنار هم قرار گرفته و در فضای داخلی بین این تیغه ها بافت چربی و مغز استخوان و عروق خونی قرار میگیرند. وظیفه اصلی مغز استخوان تولید سلول های خونی است.

 

استخوان اسفنجی به خاطر همین فضاهای خالی، تراکم کمتری داشته و مانند اسفنج متخلخل است. درجه تخلخل آن حدود ۹۰-۳۰ درصد میباشد. در این استخوان ها مقدار و جهت قرار گرفتن تیغه ها بسته به نیروهایی است که به استخوان وارد میشود. هرچه استخوان تحت تاثیر نیروهای بیشتری باشد تراکم این تیغه ها بیشتر و تیغه ها قویترند. جهت قرار گرفتن تیغه ها هم در جهت و امتداد نیروهایی است که به استخوان وارد میشوند.

 

سلول های سازنده استخوان این تیغه ها را در جهاتی میسازند و هم راستا قرار میدهند که استخوان با وجود داشتن کمترین وزن بیشترین مقاومت را برای تحمل نیروهای وارده به آن داشته باشد.

منبع : سلامتی