تاثیر طوفان های خورشیدی بر شبکه برق

 

طوفان های خورشیدی شوخی نیستند، آن‌ها می توانند به شبکه های برق صدمه زده و کل شهر را در تاریکی فرو برند.

متاسفانه مدل پیش بینی که اداره ملی شرایط جوی و اقیانوسی امریکا(NOAA) استفاده می‌کند، فعالیت های ژئومغناطیسی را در کل سیاره زمین نشان می‌دهد. این مدل می تواند زمانی که طوفان خورشیدی رخ می‌دهد، به ما تصویر خوبی ارائه دهد اما نمی‌تواند به ما بگوید در کجا ضربه سخت تری وارد خواهد شد. به همین دلیل NOAA کی مدل پیش بینی پیشرفته ایجاد کرده است که بتواند بگوید کجای جهان بیشترین از همه تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. برای مثال می‌تواند بگوید مرزهای طوفان تاثیر بیشتری بر کشورهای اروپایی نسبت به آمریکا خواهد داشت و از این رو شرکت های برق می‌توانند اقدامات احتیاطی لازم را انجام دهند.

طبق گفته های سرپرست پیش بینی NOAA، باب راتلج “این اولین باری است که ما پیش بینی کوتاه مدت از تغییرات سطح زمین را خواهیم داشت. ما می‌توانیم به یک مشتری شبکه برق نه تنها بگوییم که روز بدی خواهد داشت، بلکه توضیحی از آنچه ممکن است رخ دهد نیز ارائه دهیم.

برای طراحی این مدل، NOAA باید سه مدل قدیمی تر دانشمندان را با یکدیگر ترکیب کنند. مهم ترین آنان در میان این سه مدل بر مگنتوسفر درونی زمین  و توضیح چگونگی شارژ ذرات از جریان های خورشیدی زمانی که به قطب ها می‌رسند متمرکز است. این آژانس در نظر دارد مدل خود را تصفیه کرده تا در مطالعات آینده از آن استفاده کند. یکی از اهداف آن تعیین این است که آیا زمین شناسی مکان هایی که در آن شبکه های برق ساخته می‌شوند بر شدت طوفان های خورشیدی اثر دارند یا خیر. در حالی که تکمیل این مدل برای NOAA بیست سال طول می‌کشد، ما این روزها به فناوری جدیدتری مانند رصدخانه دینامیک خورشیدی دسترسی داریم. اگر همه چیز خوب پیش رود ممکن است مجبور نباشیم مدت طولانی صبر کنیم.

منبع : کلیک