۱۵ شیئی که باید زیر میکروسکوپ ببینید

 

دیدن اشیاء زیر میکروسکوپ خیلی اوقات لذت بخش است چرا که تصویری که ما از شیء میبینیم با خود شیء خیلی تفاوت دارد

در ادامه ۱۵ تصویر از اشیاء را مشاهده میکنید

 

نایلون

 

 

چوب

 

 

لبه ی تیغ ریش تراشی

 

 

نمک

 

 

شکر

 

 

گرده

 

 

دانه های گرده بین پارچه

 

 

فلفل

 

 

کاغذ

 

 

نخ و سوزن

 

 

کتان

 

 

قهوه

 

 

تار سیبیل

 

 

لباس

 

 

نوک خودکار

 

 

منبع : نیونش