کیاوش گرکانی نابغه 12 ساله ایرانی

 

 

کیاوش گرکانی نابغه 12 ساله ایرانی جوان ترین دانشجوی دانشگاه برکلی آمریکا می باشد .

او در نظر دارد در ۲ سال دوره‌ی کارشناسی اش را در رشته‌ی بیولوژی سلولی مولکولی و با ماینور مهندسی بیو تمام کند.

خواهرش هم‌اکنون در سن ۱۴ سالگی در پو اس سی چشم پزشکی می‌خواند.

پدرش مهریار دکترای مهندسی هسته ای از دانشگاه برکلی و مادرش الهام دانشیار رمزنگاری در دانشگاه کالیفرنیا در سن فرانسیسکو است.