زیبایی‌های کهکشان‎

 

عکس های راه یافته به مرحله نهایی مسابقه عکاسی آسترو فست 2016 با موضوع فضا مشخص شدند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منبع : مهر نیوز