ریز ارگانیسم های ابر ساز

 

در محیط اطراف ما موجوداتی ریزی زندگی می کنند که حتی روحمان هم از وجود آن ها خبر ندارد. همین موجودات ریز به حدی در زندگی ما تاثیر گذاراند که حتی تصورش را هم نمی کنید.

به تازگی به واسطه ی پژوهش های انجام گرفته مشخص شده است که گروهی بزرگ از موجودات و آبزیان بسیار ریز اقیانوسی به پایداری جو زمین کمک می کنند. این باکتری ها که Pelagibacter نام دارند، فراوان ترین ارگانیسم های روی زمین محسوب می شوند به طوری که در هر قاشق چای خوری از آب دریا، یک و نیم میلیون باکتری از این نوع وجود دارد.

طبق بررسی های انجام شده توسط دکتر استیو جیووانونی و دکتر جینگ سان از دانشگاه دولتی اورگان و تیمی از پژوهشگران دانشگاه ایست آنجلیا، آن ها مشاهده کردند که گروهی از باکتری های بسیار ریز و فراوان مقدار بسیار زیادی گاز دی متیل سولفید که با محیط زیست سازگار می باشد را تولید می کنند.در مرحله ی بعد این گروه از پژوهشگران به بررسی این باکتری ها از نظر ژنتیکی پرداختند تا بتوانند ژن های تولید کننده ی گاز دی متیل سولفید را بیابند.

اما این که این باکتری ها چگونه در پایدار کردن جو کره زمین تاثیر درد؟

برای پاسخ به این پرسش ابتدا باید بدانیم که گاز دی متیل سولفید چگونه تولید می شود. پلانکتون های دریایی مقدار زیادی ترکیب dimethylsulfoniopropionate تولید می کنند و باکتری های Pelagibacter این ترکیب را می شکنند و آن را تبدیل به گاز دی متیل سولفید می کنند. این گاز علاوه بر تحریک تشکیل ابر با افزایش قطرات ابر، از ورود نور خورشید به درون آب جلوگیری می کند به این ترتیب سبب تعدیل در آب و هوای جو زمین می شود.

منبع : روم تک