مغز پرندگان پیچیده‌تر از پستانداران - دو برابر بودن سلول‌های عصبی

 

 

 بر اساس مطالعات انجام گرفته مشخص شد که سلول‌های عصبی در مغز پرندگان دو برابر پستانداران است.

بر اساس تحقیقات یک تیم بین‌المللی متشکل از جمهوری چک، اتریش و برزیل بر روی مغز پرندگان، مشخص شد که توانایی‌های رفتاری آن‌ها نسبت به اندازه کوچک مغزشان پیچیده‌تر است.

پرندگان اغلب از توانایی حل مسئله، استفاده از ابزار و تشخیص خود در آینه برخوردار هستند.

بر اساس مطالعات انجام گرفته، در اندازه‌گیری از حجم یکسانی از مغز پرندگان و پستانداران معلوم شد که سلول‌های عصبی در مغز پرندگان دو برابر مغز پستانداران است.

این تحقیق نشان می‌دهد که افزایش سلول عصبی با افزایش مهارت‌های شناختی رابطه‌ای مستقیم دارد.

به گفته محققین این تیم بین‌المللی، ساختار مغزی می‌تواند در گونه‌های مختلف حیوانی متفاوت باشد و اندازه مغز لزوما نمی‌تواند بیانگر ساختار مغز و عملکرد پیشرفته آن باشد و محتوای آن تعیین‌کننده ویژگی‌های مغزی است.

نتیجه این تحقیق در نشریه "آکادمی ملی علوم" آمریکا منتشر شده است.